20 四月

DSP

6:2

(2:0 2:0 2:2)

RUB

21 四月

DSP

2:3 OT

(2:0 0:1 0:1 0:1)

RUB

24 四月

RUB

2:1 OT

(1:0 0:1 0:0 1:0)

DSP

Shiksatdarov Ildar

前锋

身高: 178

体重: 87

出生日: 11.07.1994

年龄: 27

Максим Кицын
季 / 冰球队 # 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
12/13 | 常规赛
THC 37 4 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0.2 0 0 - 7:07 9.8
14/15 | 常规赛
Neftyanik 46 6 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 6 0.0 1.0 0 0 - 6:59 9.7
15/16 | 常规赛
Kristall 71 45 9 5 14 -19 48 6 2 1 0 1 0 96 9.4 2.1 31 14 45.2 14:31 17.8
16/17 | 常规赛
Ariada-NK 11 20 7 4 11 2 66 6 0 1 0 1 0 62 11.3 3.1 23 11 47.8 16:07 21.9
18/19 | 常规赛
CSK VVS 56 6 2 2 4 -2 25 2 0 0 0 0 0 19 10.5 3.2 18 12 66.7 15:10 18.2

SHL统计

季 / 冰球队 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
常规赛 81 18 11 29 -23 141 14 2 2 0 2 0 184 9.8 2.3 72 37 51.4 14:02 17.8
SHL总共 81 18 11 29 -23 141 14 2 2 0 2 0 184 9.8 2.3 72 37 51.4 14:02 17.8
场次 - 场次, 得分 - 得分, +/- - 在场进球总结(+/-)