20 四月

DSP

6:2

(2:0 2:0 2:2)

RUB

21 四月

DSP

2:3 OT

(2:0 0:1 0:1 0:1)

RUB

24 四月

RUB

2:1 OT

(1:0 0:1 0:0 1:0)

DSP

Yakovlev Yegor A. #96

前锋

身高: 181

体重: 84

出生日: 15.06.1996

年龄: 25

Максим Кицын
季 / 冰球队 # 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
15/16 | 常规赛
Sokol 83 10 1 4 5 -1 6 0 1 0 0 1 0 25 4.0 2.5 73 39 53.4 18:02 19.9
19/20 | 常规赛
Molot-Prikamye - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - -
20/21 | 常规赛
Metallurg 60 10 1 3 4 -1 6 1 0 0 0 0 0 19 5.3 1.9 120 58 48.3 13:57 20.0
20/21 | 季后赛
Metallurg 60 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0.0 1.0 35 14 40.0 12:10 18.5
21/22 | 常规赛
AKM 96 33 13 13 26 14 57 7 6 0 0 2 0 81 16.0 2.5 705 372 52.8 16:54 25.2

SHL统计

季 / 冰球队 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
常规赛 53 15 20 35 12 69 8 7 0 0 3 0 125 12.0 2.4 898 469 52.2 16:33 23.2
季后赛 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0.0 1.0 35 14 40.0 12:10 18.5
SHL总共 57 15 20 35 12 73 8 7 0 0 3 0 129 11.6 2.3 933 483 51.8 16:15 22.9
场次 - 场次, 得分 - 得分, +/- - 在场进球总结(+/-)