17 四月

SKL

1:4

(0:1 1:0 0:3)

KHM

20 四月

KHM

3:2 OT

(1:0 1:2 0:0 1:0)

SKL

21 四月

KHM

7:3

(1:1 6:0 0:2)

SKL

Popov Platon

前锋

身高: 176

体重: 73

出生日: 21.08.1998

年龄: 24

Максим Кицын
季 / 冰球队 # 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
17/18 | 常规赛
Chelmet 21 7 0 1 1 -3 0 0 0 0 0 0 0 6 0.0 0.9 7 3 42.9 10:32 13.7
18/19 | 常规赛
Chelmet 21 9 0 2 2 -3 0 0 0 0 0 0 0 15 0.0 1.7 13 8 61.5 12:46 16.8
19/20 | 常规赛
Humo 84 52 8 7 15 4 14 8 0 0 0 1 0 93 8.6 1.8 42 17 40.5 11:08 16.7
19/20 | 季后赛
Humo 84 11 1 1 2 -1 2 1 0 0 0 1 0 13 7.7 1.2 0 0 - 9:39 16.0
20/21 | 常规赛
Sokol 21 30 3 3 6 -3 2 1 2 0 0 0 0 68 4.4 2.3 2 0 0.0 13:05 17.9

SHL统计

季 / 冰球队 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
常规赛 98 11 13 24 -5 16 9 2 0 0 1 0 182 6.0 1.9 64 28 43.8 11:51 16.9
季后赛 11 1 1 2 -1 2 1 0 0 0 1 0 13 7.7 1.2 0 0 - 9:39 16.0
SHL总共 109 12 14 26 -6 18 10 2 0 0 2 0 195 6.2 1.8 64 28 43.8 11:37 16.8
场次 - 场次, 得分 - 得分, +/- - 在场进球总结(+/-)