20 四月

DSP

6:2

(2:0 2:0 2:2)

RUB

21 四月

DSP

2:3 OT

(2:0 0:1 0:1 0:1)

RUB

24 四月

RUB

2:1 OT

(1:0 0:1 0:0 1:0)

DSP

Sinyavsky Pavel

前锋

身高: 195

体重: 102

出生日: 03.01.1998

年龄: 24

Максим Кицын
季 / 冰球队 # 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
19/20 | 常规赛
Humo 22 50 11 6 17 8 10 9 2 0 0 3 0 80 13.8 1.6 6 3 50.0 11:03 17.1
19/20 | 季后赛
Humo 22 11 2 0 2 0 0 2 0 0 0 1 0 16 12.5 1.5 0 0 - 13:20 19.7
20/21 | 常规赛
Ugra 22 10 0 1 1 -1 2 0 0 0 0 0 0 11 0.0 1.1 1 0 0.0 7:36 11.2
Sokol 41 27 6 0 6 -4 6 5 1 0 0 0 0 32 18.8 1.2 5 1 20.0 13:11 18.4
21/22 | 常规赛
Sokol 22 51 11 15 26 18 15 11 0 0 0 1 0 88 12.5 1.7 13 5 38.5 14:47 18.9
21/22 | 季后赛
Sokol 22 3 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 3 0.0 1.0 3 0 0.0 18:41 25.7

SHL统计

季 / 冰球队 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
常规赛 138 28 22 50 21 33 25 3 0 0 4 0 211 13.3 1.5 25 9 36.0 12:36 17.6
季后赛 14 2 0 2 -2 2 2 0 0 0 1 0 19 10.5 1.4 3 0 0.0 14:29 21.0
SHL总共 152 30 22 52 19 35 27 3 0 0 5 0 230 13.0 1.5 28 9 32.1 12:46 17.9
场次 - 场次, 得分 - 得分, +/- - 在场进球总结(+/-)