20 四月

DSP

6:2

(2:0 2:0 2:2)

RUB

21 四月

DSP

2:3 OT

(2:0 0:1 0:1 0:1)

RUB

24 四月

RUB

2:1 OT

(1:0 0:1 0:0 1:0)

DSP

Zenchikov Igor

前锋

身高: 170

体重: 62

出生日: 07.04.1999

年龄: 23

Максим Кицын
季 / 冰球队 # 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
19/20 | 常规赛
Molot-Prikamye 15 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 13:28 16.0
Buran 55 5 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 7 14.3 1.4 0 0 - 11:08 16.4
Tsen Tou 11 33 10 5 15 -4 12 8 2 0 0 0 0 52 19.2 1.6 2 0 0.0 14:03 16.6
20/21 | 常规赛
Molot-Prikamye 15 47 3 6 9 -2 24 2 0 1 0 0 0 75 4.0 1.6 179 76 42.5 16:18 22.2
21/22 | 常规赛
Molot 15 47 13 11 24 34 20 13 0 0 0 2 0 106 12.3 2.3 1 0 0.0 13:51 17.8
21/22 | 季后赛
Molot 15 6 1 0 1 -2 2 1 0 0 0 0 0 14 7.1 2.3 7 1 14.3 16:41 21.0

SHL统计

季 / 冰球队 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
常规赛 133 27 24 51 29 58 24 2 1 0 2 0 241 11.2 1.8 182 76 41.8 14:40 19.0
季后赛 6 1 0 1 -2 2 1 0 0 0 0 0 14 7.1 2.3 7 1 14.3 16:41 21.0
SHL总共 139 28 24 52 27 60 25 2 1 0 2 0 255 11.0 1.8 189 77 40.7 14:45 19.1
场次 - 场次, 得分 - 得分, +/- - 在场进球总结(+/-)