17 四月

SKL

1:4

(0:1 1:0 0:3)

KHM

20 四月

KHM

3:2 OT

(1:0 1:2 0:0 1:0)

SKL

21 四月

KHM

7:3

(1:1 6:0 0:2)

SKL

Shirgaziyev Damir #33

前锋

身高: 187

体重: 83

出生日: 01.10.1999

年龄: 23

Максим Кицын
季 / 冰球队 # 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
19/20 | 常规赛
Ugra 23 20 1 4 5 4 6 1 0 0 0 1 0 13 7.7 0.7 1 1 100.0 10:08 13.9
19/20 | 季后赛
Ugra 23 9 1 2 3 3 0 1 0 0 0 0 0 13 7.7 1.4 16 6 37.5 9:56 13.0
20/21 | 常规赛
Ugra 23 10 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 11 0.0 1.1 0 0 - 8:42 11.6
20/21 | 季后赛
Ugra - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - -
21/22 | 常规赛
Izhstal 12 34 1 4 5 -13 28 1 0 0 0 0 0 45 2.2 1.3 6 4 66.7 13:58 18.3
22/23 | 常规赛
Yuzhny Ural 33 10 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 5 0.0 0.5 0 0 - 6:25 9.5

SHL统计

季 / 冰球队 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
常规赛 74 2 9 11 -6 38 2 0 0 0 1 0 74 2.7 1.0 7 5 71.4 11:12 15.0
季后赛 9 1 2 3 3 0 1 0 0 0 0 0 13 7.7 1.4 16 6 37.5 9:56 13.0
SHL总共 83 3 11 14 -3 38 3 0 0 0 1 0 87 3.4 1.0 23 11 47.8 11:04 14.8
场次 - 场次, 得分 - 得分, +/- - 在场进球总结(+/-)