19 四月

AKM

1:3

(0:1 1:1 0:1)

NFT

22 四月

NFT

4:3

(2:1 2:0 0:2)

AKM

23 四月

NFT

3:2 OT

(0:0 2:0 0:2 1:0)

AKM

Zamaliyev Airat

前锋

身高: 180

体重: 78

出生日: 10.04.1999

年龄: 25

Zamaliyev Airat
季 / 冰球队 # 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次 Hits BLS
19/20 | 常规赛
Zvezda 96 21 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 8 0.0 0.4 19 12 63.2 6:28 9.8 0 0
19/20 | 季后赛
Zvezda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
20/21 | 常规赛
Zvezda 25 30 1 2 3 3 2 1 0 0 0 0 0 18 5.6 0.6 145 65 44.8 7:44 11.9 0 0
21/22 | 常规赛
CSK VVS 28 17 2 3 5 -2 8 2 0 0 0 1 0 12 16.7 0.7 206 86 41.7 13:55 19.1 0 0

SHL统计

季 / 冰球队 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次 Hits BLS
常规赛 68 3 5 8 2 16 3 0 0 0 1 0 38 7.9 0.6 370 163 44.1 8:53 13.1 0 0
季后赛 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
SHL总共 68 3 5 8 2 16 3 0 0 0 1 0 38 7.9 0.6 370 163 44.1 8:53 13.1 0 0
场次 - 场次, 得分 - 得分, +/- - 在场进球总结(+/-), Hits - Hits, BLS - Blocked shots