20 四月

DSP

6:2

(2:0 2:0 2:2)

RUB

21 四月

DSP

2:3 OT

(2:0 0:1 0:1 0:1)

RUB

24 四月

RUB

2:1 OT

(1:0 0:1 0:0 1:0)

DSP

Dyadenkin Danila #27

前锋

身高: 184

体重: 76

出生日: 16.03.2000

年龄: 22

Максим Кицын
季 / 冰球队 # 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
19/20 | 常规赛
Buran 56 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 1 0 0.0 9:11 19.0
20/21 | 常规赛
Buran 86 19 1 2 3 1 10 1 0 0 0 0 0 15 6.7 0.8 0 0 - 9:01 13.1
Gornyak 7 13 1 2 3 1 10 1 0 0 0 0 1 16 6.2 1.2 5 2 40.0 9:14 12.8
20/21 | 季后赛
Gornyak 7 8 1 0 1 -2 2 1 0 0 0 0 0 12 8.3 1.5 8 3 37.5 9:10 12.9
21/22 | 常规赛
Gornyak-UGMK 27 24 2 2 4 -8 12 0 2 0 0 1 0 36 5.6 1.5 13 6 46.2 12:29 18.1
21/22 | 季后赛
Gornyak-UGMK 27 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 3:28 6.0

SHL统计

季 / 冰球队 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
常规赛 57 4 7 11 -5 34 2 2 0 0 1 1 69 5.8 1.2 19 8 42.1 10:31 15.2
季后赛 9 1 0 1 -2 4 1 0 0 0 0 0 12 8.3 1.3 8 3 37.5 8:32 12.1
SHL总共 66 5 7 12 -7 38 3 2 0 0 1 1 81 6.2 1.2 27 11 40.7 10:15 14.8
场次 - 场次, 得分 - 得分, +/- - 在场进球总结(+/-)