20 四月

DSP

6:2

(2:0 2:0 2:2)

RUB

21 四月

DSP

2:3 OT

(2:0 0:1 0:1 0:1)

RUB

24 四月

RUB

2:1 OT

(1:0 0:1 0:0 1:0)

DSP

Goloshchapov Kirill #46

防守员

身高: 190

体重: 88

出生日: 01.06.2000

年龄: 21

Максим Кицын
季 / 冰球队 # 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
18/19 | 常规赛
Zvezda 46 4 0 0 0 -1 4 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0.8 0 0 - 13:24 18.8
19/20 | 常规赛
Zvezda 46 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 18:18 23.0
19/20 | 季后赛
Zvezda 46 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 10:35 17.5
20/21 | 常规赛
Zvezda 46 39 2 5 7 -15 16 2 0 0 0 1 0 19 10.5 0.5 1 1 100.0 15:43 20.5
20/21 | 季后赛
Zvezda 46 5 0 0 0 -3 13 0 0 0 0 0 0 5 0.0 1.0 0 0 - 18:01 26.2
21/22 | 常规赛
Zvezda 46 44 0 4 4 0 12 0 0 0 0 0 0 37 0.0 0.8 0 0 - 15:41 20.0

SHL统计

季 / 冰球队 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
常规赛 88 2 9 11 -15 32 2 0 0 0 1 0 60 3.3 0.7 1 1 100.0 15:37 20.2
季后赛 7 0 0 0 -3 13 0 0 0 0 0 0 5 0.0 0.7 0 0 - 15:53 23.7
SHL总共 95 2 9 11 -18 45 2 0 0 0 1 0 65 3.1 0.7 1 1 100.0 15:38 20.5
场次 - 场次, 得分 - 得分, +/- - 在场进球总结(+/-)