20 四月

DSP

6:2

(2:0 2:0 2:2)

RUB

21 四月

DSP

2:3 OT

(2:0 0:1 0:1 0:1)

RUB

24 四月

RUB

2:1 OT

(1:0 0:1 0:0 1:0)

DSP

Zhirnov Pavel #95

前锋

身高: 176

体重: 70

出生日: 01.04.1999

年龄: 23

Максим Кицын
季 / 冰球队 # 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
19/20 | 常规赛
Molot-Prikamye 93 43 4 6 10 3 8 3 1 0 1 2 0 44 9.1 1.0 1 0 0.0 11:15 17.2
20/21 | 常规赛
Molot-Prikamye 93 7 0 1 1 -3 2 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0.4 3 0 0.0 10:34 15.3
21/22 | 常规赛
CSK VVS 95 47 8 6 14 -27 8 3 3 2 0 2 0 83 9.6 1.8 3 0 0.0 14:50 19.1

SHL统计

季 / 冰球队 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
常规赛 97 12 13 25 -27 18 6 4 2 1 4 0 130 9.2 1.3 7 0 0.0 12:56 18.0
SHL总共 97 12 13 25 -27 18 6 4 2 1 4 0 130 9.2 1.3 7 0 0.0 12:56 18.0
场次 - 场次, 得分 - 得分, +/- - 在场进球总结(+/-)