17 四月

SKL

1:4

(0:1 1:0 0:3)

KHM

20 四月

KHM

3:2 OT

(1:0 1:2 0:0 1:0)

SKL

21 四月

KHM

7:3

(1:1 6:0 0:2)

SKL

Pylayev Artyom

前锋

身高: 178

体重: 78

出生日: 13.03.2000

年龄: 23

Максим Кицын
季 / 冰球队 # 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
19/20 | 常规赛
Rubin 67 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 2 0 0.0 20:10 32.0
19/20 | 季后赛
Rubin 67 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 2:06 3.3
20/21 | 常规赛
Rubin 67 25 4 2 6 2 2 4 0 0 0 1 0 20 20.0 0.8 3 1 33.3 8:28 12.3
20/21 | 季后赛
Rubin 67 14 0 0 0 -4 0 0 0 0 0 0 0 6 0.0 0.4 0 0 - 7:23 11.4
21/22 | 常规赛
Rubin 67 45 1 8 9 2 4 1 0 0 0 0 0 42 2.4 0.9 321 147 45.8 12:02 18.6
21/22 | 季后赛
Rubin 67 11 0 0 0 -2 4 0 0 0 0 0 0 10 0.0 0.9 55 17 30.9 10:29 17.9

SHL统计

季 / 冰球队 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
常规赛 71 5 10 15 2 6 5 0 0 0 1 0 64 7.8 0.9 326 148 45.4 10:56 16.7
季后赛 28 0 0 0 -6 4 0 0 0 0 0 0 16 0.0 0.6 55 17 30.9 8:02 13.1
SHL总共 99 5 10 15 -4 10 5 0 0 0 1 0 80 6.2 0.8 381 165 43.3 10:06 15.6
场次 - 场次, 得分 - 得分, +/- - 在场进球总结(+/-)