20 四月

DSP

6:2

(2:0 2:0 2:2)

RUB

21 四月

DSP

2:3 OT

(2:0 0:1 0:1 0:1)

RUB

24 四月

RUB

2:1 OT

(1:0 0:1 0:0 1:0)

DSP

Manin Yegor

前锋

身高: 182

体重: 73

出生日: 25.06.2000

年龄: 21

Максим Кицын
季 / 冰球队 # 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
20/21 | 常规赛
Buran 85 8 1 0 1 -1 0 1 0 0 0 0 0 6 16.7 0.8 0 0 - 7:12 9.1
21/22 | 常规赛
Molot 16 20 1 8 9 0 29 1 0 0 0 1 0 18 5.6 0.9 0 0 - 10:37 14.0
21/22 | 季后赛
Molot 16 6 0 1 1 -1 2 0 0 0 0 0 0 4 0.0 0.7 2 1 50.0 10:22 15.0

SHL统计

季 / 冰球队 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
常规赛 28 2 8 10 -1 29 2 0 0 0 1 0 24 8.3 0.9 0 0 - 9:39 12.6
季后赛 6 0 1 1 -1 2 0 0 0 0 0 0 4 0.0 0.7 2 1 50.0 10:22 15.0
SHL总共 34 2 9 11 -2 31 2 0 0 0 1 0 28 7.1 0.8 2 1 50.0 9:46 13.0
场次 - 场次, 得分 - 得分, +/- - 在场进球总结(+/-)