20 四月

DSP

6:2

(2:0 2:0 2:2)

RUB

21 四月

DSP

2:3 OT

(2:0 0:1 0:1 0:1)

RUB

24 四月

RUB

2:1 OT

(1:0 0:1 0:0 1:0)

DSP

Korbit Yegor #95

前锋

身高: 185

体重: 77

出生日: 28.03.2000

年龄: 22

Максим Кицын
季 / 冰球队 # 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
18/19 | 常规赛
Zvezda 83 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 7 0.0 3.5 1 0 0.0 14:41 21.5
19/20 | 常规赛
Zvezda 95 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 9:51 15.0
19/20 | 季后赛
Zvezda 95 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 1.0 0 0 - 7:33 13.0
20/21 | 常规赛
Zvezda 80 20 1 2 3 -1 10 0 1 0 0 0 1 16 6.2 0.8 0 0 - 10:11 14.5
20/21 | 季后赛
Zvezda 80 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 1.0 0 0 - 9:47 13.7
21/22 | 常规赛
Zvezda 95 7 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0.0 0.9 0 0 - 9:26 14.1

SHL统计

季 / 冰球队 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
常规赛 30 1 3 4 0 14 0 1 0 0 0 1 30 3.3 1.0 1 0 0.0 10:18 14.9
季后赛 5 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 1.0 0 0 - 8:53 13.4
SHL总共 35 1 4 5 1 14 0 1 0 0 0 1 35 2.9 1.0 1 0 0.0 10:06 14.7
场次 - 场次, 得分 - 得分, +/- - 在场进球总结(+/-)