17 四月

SKL

1:4

(0:1 1:0 0:3)

KHM

20 四月

KHM

3:2 OT

(1:0 1:2 0:0 1:0)

SKL

21 四月

KHM

7:3

(1:1 6:0 0:2)

SKL

Shaporev German

前锋

身高: 186

体重: 87

出生日: 23.09.2000

年龄: 22

Максим Кицын
季 / 冰球队 # 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
19/20 | 常规赛
Torpedo U-K 32 12 1 4 5 4 6 1 0 0 0 0 0 17 5.9 1.4 2 0 0.0 9:38 14.6
19/20 | 季后赛
Torpedo U-K 32 4 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 8 0.0 2.0 1 1 100.0 7:36 13.2
20/21 | 常规赛
HC Tambov 45 5 2 3 5 -3 6 0 2 0 0 1 0 18 11.1 3.6 2 1 50.0 13:58 19.4
HC Ryazan 57 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0.0 1.0 0 0 - 10:33 18.3

SHL统计

季 / 冰球队 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
常规赛 20 3 7 10 1 16 1 2 0 0 1 0 38 7.9 1.9 4 1 25.0 10:51 16.4
季后赛 4 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 8 0.0 2.0 1 1 100.0 7:36 13.2
SHL总共 24 3 7 10 0 16 1 2 0 0 1 0 46 6.5 1.9 5 2 40.0 10:19 15.8
场次 - 场次, 得分 - 得分, +/- - 在场进球总结(+/-)