17 四月

SKL

1:4

(0:1 1:0 0:3)

KHM

20 四月

KHM

3:2 OT

(1:0 1:2 0:0 1:0)

SKL

21 四月

KHM

7:3

(1:1 6:0 0:2)

SKL

Mironov Ilya #83

防守员

身高: 190

体重: 92

出生日: 15.03.2001

年龄: 22

Максим Кицын
季 / 冰球队 # 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
20/21 | 常规赛
Buran 14 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0.5 0 0 - 15:08 19.5
21/22 | 常规赛
Molot 7 16 0 1 1 9 12 0 0 0 0 0 0 12 0.0 0.8 0 0 - 14:17 18.1
21/22 | 季后赛
Molot - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - -
22/23 | 常规赛
Chelmet 83 42 1 4 5 -8 16 1 0 0 0 1 0 49 2.0 1.2 0 0 - 16:33 20.6
22/23 | 季后赛
Chelmet - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - -

SHL统计

季 / 冰球队 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
常规赛 60 1 5 6 1 30 1 0 0 0 1 0 62 1.6 1.0 0 0 - 15:54 19.9
季后赛 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - -
SHL总共 60 1 5 6 1 30 1 0 0 0 1 0 62 1.6 1.0 0 0 - 15:54 19.9
场次 - 场次, 得分 - 得分, +/- - 在场进球总结(+/-)