20 四月

DSP

6:2

(2:0 2:0 2:2)

RUB

21 四月

DSP

2:3 OT

(2:0 0:1 0:1 0:1)

RUB

24 四月

RUB

2:1 OT

(1:0 0:1 0:0 1:0)

DSP

Pashin Alexander #26

前锋

身高: 172

体重: 76

出生日: 28.07.2002

年龄: 19

Максим Кицын
季 / 冰球队 # 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
19/20 | 常规赛
Toros 76 2 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 5 0.0 2.5 1 1 100.0 17:08 24.0
20/21 | 常规赛
Toros 28 7 0 0 0 -3 2 0 0 0 0 0 0 11 0.0 1.6 0 0 - 9:19 12.7
21/22 | 常规赛
Toros 26 34 17 13 30 1 10 8 6 3 0 3 0 100 17.0 2.9 4 2 50.0 16:31 22.6
21/22 | 季后赛
Toros 26 11 4 8 12 3 0 3 1 0 1 2 0 46 8.7 4.2 0 0 - 18:08 24.5

SHL统计

季 / 冰球队 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
常规赛 43 17 14 31 0 14 8 6 3 0 3 0 116 14.7 2.7 5 3 60.0 15:23 21.0
季后赛 11 4 8 12 3 0 3 1 0 1 2 0 46 8.7 4.2 0 0 - 18:08 24.5
SHL总共 54 21 22 43 3 14 11 7 3 1 5 0 162 13.0 3.0 5 3 60.0 15:56 21.7
场次 - 场次, 得分 - 得分, +/- - 在场进球总结(+/-)