17 四月

SKL

1:4

(0:1 1:0 0:3)

KHM

20 四月

KHM

3:2 OT

(1:0 1:2 0:0 1:0)

SKL

21 四月

KHM

7:3

(1:1 6:0 0:2)

SKL

Yakimenko Alexander

防守员

身高: 180

体重: 92

出生日: 20.11.1996

年龄: 26

Максим Кицын
季 / 冰球队 # 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
16/17 | 常规赛
SKA-Neva 98 14 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0.0 0.9 0 0 - 12:24 16.6
Zvezda 44 11 0 3 3 4 6 0 0 0 0 0 0 10 0.0 0.9 0 0 - 17:22 28.1
16/17 | 季后赛
Zvezda 44 4 0 0 0 -2 4 0 0 0 0 0 0 5 0.0 1.2 0 0 - 17:30 28.5
17/18 | 常规赛
Zvezda 44 25 1 6 7 -1 35 0 1 0 0 0 0 13 7.7 0.5 5 5 100.0 17:27 23.6
18/19 | 常规赛
Torpedo 26 30 1 7 8 6 26 1 0 0 0 0 0 23 4.3 0.8 0 0 - 17:01 22.4
Zvezda 86 8 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0.4 0 0 - 11:37 17.9
19/20 | 常规赛
Torpedo-Gorky 7 54 0 8 8 -9 16 0 0 0 0 0 0 71 0.0 1.3 0 0 - 18:41 24.2

SHL统计

季 / 冰球队 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
常规赛 142 2 27 29 -1 83 1 1 0 0 0 0 132 1.5 0.9 5 5 100.0 17:00 22.9
季后赛 4 0 0 0 -2 4 0 0 0 0 0 0 5 0.0 1.2 0 0 - 17:30 28.5
SHL总共 146 2 27 29 -3 87 1 1 0 0 0 0 137 1.5 0.9 5 5 100.0 17:01 23.1
场次 - 场次, 得分 - 得分, +/- - 在场进球总结(+/-)