20 四月

DSP

6:2

(2:0 2:0 2:2)

RUB

21 四月

DSP

2:3 OT

(2:0 0:1 0:1 0:1)

RUB

24 四月

RUB

2:1 OT

(1:0 0:1 0:0 1:0)

DSP

Narzyayev Vasily

前锋

身高: 177

体重: 74

出生日: 24.04.1998

年龄: 24

Максим Кицын
季 / 冰球队 # 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
17/18 | 常规赛
HC Ryazan 93 23 1 1 2 0 6 1 0 0 0 0 0 19 5.3 0.8 2 0 0.0 7:01 9.7
18/19 | 常规赛
HC Ryazan 93 15 0 0 0 -4 4 0 0 0 0 0 0 9 0.0 0.6 0 0 - 7:04 9.8
19/20 | 常规赛
HC Tambov 28 16 3 2 5 0 0 2 1 0 0 0 0 13 23.1 0.8 3 2 66.7 8:56 12.6
20/21 | 常规赛
CSK VVS 91 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 1.0 1 1 100.0 10:35 15.0
Izhstal 14 2 0 0 0 -3 2 0 0 0 0 0 0 5 0.0 2.5 0 0 - 13:13 18.5

SHL统计

季 / 冰球队 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
常规赛 58 4 3 7 -8 12 3 1 0 0 0 0 48 8.3 0.8 6 3 50.0 7:54 11.0
SHL总共 58 4 3 7 -8 12 3 1 0 0 0 0 48 8.3 0.8 6 3 50.0 7:54 11.0
场次 - 场次, 得分 - 得分, +/- - 在场进球总结(+/-)