17 四月

SKL

1:4

(0:1 1:0 0:3)

KHM

20 四月

KHM

3:2 OT

(1:0 1:2 0:0 1:0)

SKL

21 四月

KHM

7:3

(1:1 6:0 0:2)

SKL

Petrosyan Stas

前锋

身高: 169

体重: 88

出生日: 05.10.1999

年龄: 23

Максим Кицын
季 / 冰球队 # 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
19/20 | 常规赛
Torpedo U-K 52 11 1 4 5 5 0 1 0 0 0 0 0 20 5.0 1.8 22 11 50.0 10:36 15.5
19/20 | 季后赛
Torpedo U-K 52 5 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 9 0.0 1.8 0 0 - 10:33 17.0

SHL统计

季 / 冰球队 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
常规赛 11 1 4 5 5 0 1 0 0 0 0 0 20 5.0 1.8 22 11 50.0 10:36 15.5
季后赛 5 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 9 0.0 1.8 0 0 - 10:33 17.0
SHL总共 16 1 4 5 3 2 1 0 0 0 0 0 29 3.4 1.8 22 11 50.0 10:35 15.9
场次 - 场次, 得分 - 得分, +/- - 在场进球总结(+/-)