17 四月

SKL

1:4

(0:1 1:0 0:3)

KHM

20 四月

KHM

3:2 OT

(1:0 1:2 0:0 1:0)

SKL

21 四月

KHM

7:3

(1:1 6:0 0:2)

SKL

Ryabov Anatoly

前锋

身高: 185

体重: 80

出生日: 16.07.1994

年龄: 28

Максим Кицын
季 / 冰球队 # 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
15/16 | 常规赛
Rubin 11 17 0 0 0 -3 2 0 0 0 0 0 0 12 0.0 0.7 117 62 53.0 8:24 12.2
16/17 | 常规赛
Rubin 38 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 1.0 6 2 33.3 4:42 8.5
17/18 | 常规赛
Sputnik NT 93 47 1 6 7 -21 16 1 0 0 0 0 0 36 2.8 0.8 592 261 44.1 14:46 20.5

SHL统计

季 / 冰球队 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
常规赛 66 1 6 7 -24 20 1 0 0 0 0 0 50 2.0 0.8 715 325 45.5 12:49 18.0
SHL总共 66 1 6 7 -24 20 1 0 0 0 0 0 50 2.0 0.8 715 325 45.5 12:49 18.0
场次 - 场次, 得分 - 得分, +/- - 在场进球总结(+/-)