20 四月

DSP

6:2

(2:0 2:0 2:2)

RUB

21 四月

DSP

2:3 OT

(2:0 0:1 0:1 0:1)

RUB

24 四月

RUB

2:1 OT

(1:0 0:1 0:0 1:0)

DSP

Ikamatskikh Artyom #29

防守员

身高: 181

体重: 79

出生日: 08.05.1997

年龄: 25

Максим Кицын
季 / 冰球队 # 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
17/18 | 常规赛
Zauralye 37 6 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 5 0.0 0.8 0 0 - 10:53 14.8
Zvezda 45 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 7:32 11.0
18/19 | 常规赛
Zvezda 45 31 1 1 2 3 12 0 0 1 0 1 0 17 5.9 0.5 0 0 - 11:31 17.2
19/20 | 常规赛
Zauralye 7 16 0 1 1 -6 4 0 0 0 0 0 0 13 0.0 0.8 0 0 - 12:32 18.1
20/21 | 常规赛
Yermak 29 48 7 7 14 -18 22 4 3 0 0 0 0 71 9.9 1.5 1 0 0.0 18:46 24.6
21/22 | 常规赛
Zauralye 29 42 0 2 2 -7 14 0 0 0 0 0 0 44 0.0 1.0 0 0 - 15:43 21.7
21/22 | 季后赛
Zauralye 29 5 0 0 0 -2 6 0 0 0 0 0 0 5 0.0 1.0 0 0 - 18:49 26.2

SHL统计

季 / 冰球队 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
常规赛 144 8 11 19 -29 56 4 3 1 0 1 0 150 5.3 1.0 1 0 0.0 15:13 21.0
季后赛 5 0 0 0 -2 6 0 0 0 0 0 0 5 0.0 1.0 0 0 - 18:49 26.2
SHL总共 149 8 11 19 -31 62 4 3 1 0 1 0 155 5.2 1.0 1 0 0.0 15:20 21.1
场次 - 场次, 得分 - 得分, +/- - 在场进球总结(+/-)